Ponúkame...

Vozenie na koni s cvičením

Aby  vozenie na koni malo hlbší zmysel pridávame doň sériu stabilizačných a uvoľňovacích cvičení, ktoré slúžia ako príprava na budúci tréning.

Základný výcvik jazdca

Začíname  nácvikom sedu v stoji a  kroku, na lonži  postupne budujeme istotu a na konskom chrbte  a spoločne  prechádzame všetkými chodmi.  Počet lekcií na lonži je vždy individuálny a závisí od šikovnosti a miery talentu trénovaného. Keď jazdci zvládajú koňa sami, postupne pridávame do tréningových hodín prácu na kavaletách  a rôzne jednoduché drezúrne cviky . UPOZORNENIE:  nakoľko nám zaleží na našich koníkoch a začiatočníci im vedia dať slušne zabrať, určili sme váhový limit 75kg.

Jazdecko-športovo-vzdelávácí tábor

Jazdecko

Tábory sú primárne jazdeckého charakteru. Na konskom chrbte sa tí najmladší učia stabilite správnemu sedu a istote do budúceho výcviku, so staršími začíname s výcvikom v sedle.

Športovo

Rôzne športové aktivity sú neodmysliteľnou súčasťou a spestrením dní. Nakoľko jazdectvo je šport miestami fyzicky náročný, kolektívne budovanie svalstva a kondície nie je nikdy na škodu. :D

Vzdelávací

Nejedná sa o sedenie v lavici a náuku napísanú na tabuli. Ide o teoretické aj praktické vzdelávanie v oblasti chovu, výcviku a jednoduchej anatómie koní.


Detské akcie

Karneval

Kone jazdci aj tréneri všetci si spoločne užijeme deň prípravou masiek pre kone a prezlečení za svojich hrdinov. Samozrejme nesmie chýbať zvierací tanec v rytme samby :D

Narodeninové oslavy

Detské narodeninové oslavy organizujeme po dohode s rodičmi, štýl oslavy hry prevedenie všetko je o dohode oboch strán a my spravíme čo bude v našich silách aby oslava vášho dieťaťa bola nezabudnuteľná

Deň detí

Deti sú naša budúcnosť a na ich sviatok nezabúdame, preto sme sa rozhodli, že každoročne na deň detí zorganizujeme akciu plnú súťaží zábavy a pobytu na konskom chrbte. Keďže nie všetky deti mali v živote to šťastie byť zdravé,  myslíme aj na ich výnimočnosť a prostredníctvom koníkov a dobrej nálady, sa snažíme priniesť do ich životov o trochu viac svetla.